על רפורמת המס בארה״ב מודל 2018


מהם השינויים העיקריים והמשמעויות עבורינו כמשקיעים
מאת גיל פסט, רו"ח
15/12/2017

על מה כל הרעש?
כפי שכבר התרגלנו, כל דבר הקשור בנשיא ה-45 של ארה״ב מלווה בהרבה רעש, צילצולים והמון ציוצים בטוויטר. אז מה בכל זאת הוא רוצה מאיתנו כעת?
הממשל הנוכחי הודיע על כוונתו לבצע רפורמת מס כוללת בארה״ב עם שורה של שינויים בשיעורי מס על יחידים וחברות, צמצום הדרגתי עד ביטול של מיסים מסויימים ושינויים בשיטת המיסוי. באופן כללי הצעות לשינויי חקיקה מעין אלה נדרשות לעבור בקונגרס המורככב מהסנאט ומבית הנבחרים. בשלב זה הנוסח שעבר בבית הנבחרים באמצע נובמבר 2017 שונה מזה שעבר בסנאט בתחילת דצמבר, כאשר בסופו של דבר יצטרך הקונגרס לאשר נוסח אחיד אותו מבקש הנשיא טראמפ להציג עוד לפני חג המולד 2017.

באופן כללי הציג הממשל תוכנית להקלה במיסים החל משנת 2018 אשר את עיקריה נסקור להלן. לתשומת ליבכם כי עדיין מדובר בתוכנית שטרם אושרה סופית ולפיכך יתכנו שינויים בין הכוונות הנוכחיות לבין האישורים שיכנסו לתוקף לאחר סיום הליך החקיקה.

מיסים אישיים
מדרגות מס. שינויים בשיעורי המס ליחידים החל משנת 2018.
צמצום מס׳ מדרגות המס מ-7 מדרגות נוכחיות ל-4 בלבד תוך הרחבת גודל המדרגות (גרסת בית הנבחרים)
שמירה על 7 מדרגות מס אך פיזור שונה של גובה המדרגות מזה הקיים היום (גרסת הסנאט)
שני הנוסחים חותרים להקלה בנטל המס על יחידים שכן שיעורי המס הנמוכים יותר יחולו על חלק גדול יותר של ההכנסה.

ניכוי סטנדרטי (בדומה לנקודות זיכוי בארץ). ניכוי זה רלוונטי לתושבים ואזרחים בלבד ואינו תקף לתושבי חוץ ומשקיעים זרים. בשתי הגרסאות מדובר על הגדלה משמעותית של הניכוי המותר הסטנדרטי, ליחיד מ-6,500 לכ-12,000 דולר, לזוג מ-13,000 דולר לכ-24,000 דולר ולראש משפחה מ-9,550 לכ-18,000 דולר.

פטור אישי. הכוונה היא לבטל את הפטור האישי הקיים כיום בגובה 4,150 דולר אשר חל על כל מגיש דוח כולל תושבי חוץ ומשקיעים זרים. כמענה לכל אלה השואלים ומתעניינים, לביטול הפטור אין משמעות אמיתית עבורינו מלבד השיפטינג בין חלקי המס המשולמים בארה״ב ובארץ. מאחר ובהתאם לאמנה בין המדינות הרי שאין כפילות מסים וכן קיימת חובת השלמת תשלום מס לשיעורי המס בארץ, הרי שבסך הכל מדובר בסמנטיקה עבור המשקיע הישראלי הפרטי כך שחלק התשלום בארה״ב יגדל על חשבון גובה ההשלמה הנדרש בארץ, כלומר בשורה התחתונה אנו אדישים לשינוי זה. אגב, בנוסח הסנאט מדובר על החזרת הפטור בשנת 2025.

ביטול החובה לרכישת ביטוח בריאות. הכוונה לבטל את החובה לרכישת ביטוח בריאות החלה כיום על תושבים ואזרחים כחלק מהרפורמה אותה הנהיג הנשיא הקודם והידועה בשם ״אובמה-קייר״. למעשה לא מדובר בביטול כולל אלא בהעמדת הקנסות על אי רכישת ביטוח כנדרש על אפס כך שמבחינה פרקטית מי שאינו רוכש ביטוח בפועל לא ייקנס.

ניכויים וקיזוזים מפורטים. צמצום האפשרות לנכות הוצאות שונות מההכנסה האישית כגון הוצאות עבור טיפולים רפואיים, ריבית על הלוואות סטודנטים, צמצום גובה הריבית הניתנת לקיזוז על הלוואות לדיור חדשות, הגבלת גובה מס מדינה הניתן לקיזוז כהוצאה ועוד.
מדובר בנושא רגיש במיוחד מאחר והוא בעל השפעה ישירה על המדינות בהן חלים מיסים מקומיים ובשלב זה קשה לדעת מה יהיה הנוסח הסופי של סעיף זה. כמו כן, בעוד שלנושא זה אין משמעות אופרטיבית ישירה עבורינו, הרי שבעקיפין השינוי ישפיע על ההכנסה הפנויה ולפיכך על יכולות רכישת נכסים ע״י מקומיים ולמעשה יקזז חלק מההקלה בשיעורי המס.

מס ירושה. גרסת בית הנבחרים מבקשת להעלות את גובה הפטור לאזרחים ותושבים ל-10 מליון דולר מסך של 5.6 מליון כיום ולבטלו כליל לאחר 6 שנים, בעוד גרסת הסנאט מדברת על העלאת הפטור לגובה של 11.2 מליון דולר ללא ביטול עתידי.

מיסי חברות
שיעור מס חברות. הן הסנאט ובית הנבחרים מדברים על הקטנת שיעור המס המקסימלי לחברות לכדי 20% במקום 35% כיום אם כי הסנאט מדבר על דחייה של החלת ההקלה לשנת 2019, כמו כן קיימים הבדלים לגבי מס׳ פרטים הקשורים לנושא. בשלב זה מסתמן שהפשרה תהיה החלת מס מופחת בגובה 21% החל משנת 2018.

הפחתת הוצאות השקעה. באופן כללי השינויים מדברים על כך שבמהלך 5 השנים הקרובות יוכלו חברות לקזז את מלוא גובה ההשקעות בציוד חדש מיד עם היווצרותם לעומת זקיפת הוצאות פחת לאורך זמן כנהוג היום. נושאים נוספים הקשורים לסעיף זה הינם קיצור תקופת הפחתת נכסי נדל״ן, הגדלת ההטבה לעסקים קטנים לזקיפת השקעות מסויימות בשנת היווצרותם ועוד.

הכנסות מחברות שקופות. שתי הגרסאות דנות בשינויים בשיעורי המס והניכויים של הכנסות עסקיות מחברות שקופות. בשלב זה מדובר בהגבלת שיעור המס המקסימלי לכ-20%.

שינויים אחרים. הצעות החוק מציעות שורה של שינויים נוספים לחברות בדמות הגבלת גובה הריבית הניתנת לניכוי בתנאים מסויימים, הגבלת גובה הפסדים הניתנים לקיזוז, שינוי בתנאי עסקים קטנים לדיווח על בסיס מזומן, שינויים בשיעורי המס על הכנסות המופקות מחוץ לארה״ב והנהגת שיטת מס טריטוריאלית להקלה על הכנסות המופקות ע״י חברות אמריקאיות מחוץ לארה״ב.

אז איך כל זה ישפיע?
שינויים במערכות מיסוי תמיד מעוררות שאלות רבות וסקרנות מצד הציבור ובמקרה זה גם מציבור המשקיעים בארה״ב. יחד עם זאת, על פניו נראה כי לנו כמשקיעים ההשפעה של שינויים אלה תהיה מינורית אם בכלל, שכן אנו כפופים לשיעורי המס המקומיים אצלנו ולפיכך השינויים צפויים להיות ביחס בין גובה המס המשולם בארה״ב לבין ההשלמה המתבצעת בארץ. בינתיים נותר להמתין לראות איזה מהשינויים המוצעים יתקבל בנוסח הסופי ובאיזה מתכונת ובהתאם נעדכן סקירה זו.

הערה:
מטרת הסקירה שלהלן הינה לספק מידע ראשוני ולשפוך מעט אור על היבטי המיסוי הרלוונטים להשקעות בנדל"ן בארה"ב. אין לראות בסקירתנו זו יעוץ או המלצה ואין להסתמך עליה. סקירה זו אינה מהווה יעוץ מכל סוג שהוא לרבות יעוץ מס, אינה מתיימרת לכסות את מגוון הסוגיות העשויות להתעורר בקשר עם מיסוי השקעות בנדל"ן ואינה באה להחליף התייעצות פרטנית עם מומחי מיסוי כגון יועצי מס, רו"ח, עו"ד וכיו"ב. הרינו ממליצים להיוועץ במומחים רלוונטים לנושא לצורך יעוץ פרטני.

סקירה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לכל המינים בלשון יחיד ו/או רבים.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.