Property ID : 1401380006125

בית מושכר, תשואה שנתית 8% - בית פרטי
1040 Sq Ft2 Bedrooms1.5 Bathrooms  Add to Favorites להדפסה

350 Brooks Ave

gallery wordpress plugin

הבית מושכר כאשר דמי השכירות בניכוי הוצאות משקפים תשואה צפויה של כ-8% נטו על ההשקעה.*

הבית ממוקם בקרבה למרכז העיר באחת השכונות בה החלה עליית מחירים מתונה משולבת בהתחדשות. אנו צופים עליית ערך באיזור זה במהלך השנים הקרובות.

תשואה לאחר הוצאות צפויות כגון: בטוח, אחזקה, ניהול, ארנונה וכיו״ב*

 

מיקום הנכס על המפה

נכסים אחרים

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.