Property ID : 1401380006125

בית מושכר, תשואה שנתית 10% - בית פרטי
1036 Sq Ft3 Bedrooms1 חדרי אמבטיה  Add to Favorites להדפסה

1096 Indale Pl

gallery wordpress plugin

בית לבנים באיזור החם בעיר, בשכונה מבוקשת בחלק המערבי של מרכז העיר אטלנטה. הבית מושכר באמצעות הרשות העירונית לתמיכה וסיוע בדיור ומנוהל באמצעות לוגיקל המספקת את מכלול השירותים כמובן. בנוסף לתשואה השוטפת, קיים צפי לעליית מחירים של הבתים באיזור עם התקדמות ההשקעה הנרחבת בתשתיות המתבצעת בחלק המערבי והדרומי של העיר.

הבית הושכר מחדש כאשר דמי השכירות בניכוי הוצאות משקפים תשואה צפויה של כ-10% נטו על ההשקעה.* עד כה הושכר הבית בתשואה של 8.5% והשיפור בתשואה הינו כפונקציה של עליית מחירי הבתים והשכירות באיזור בהתאם.

תשואה לאחר הוצאות צפויות כגון: בטוח, אחזקה, ניהול, ארנונה וכיו״ב*

 

מיקום הנכס על המפה

נכסים אחרים

1335 Avon
נכס נמכר

1335 Avon

1335 Avon Ave .בית פרטי הממוקם בסמוך מאד ובמרחק הליכה למערכת השבילים… פרטים נוספים

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.