כניסת משקיעים


גישה אישית לכל משקיע בשקיפות מלאה לכל המסמכים הקשורים לנכס הספציפי בו הוא מושקע (המידע כולל מסמכי קנייה ומכירה, תכניות ארכיטקטוניות, קישור לחשבון הבנק של החברה ועוד)

Forgot Password?
Join Us
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.