למה להשקיע איתנו


השקעה משותפת
הרעיון העומד מאחורי מסלול זה הינו השקעה משותפת של המשקיע עם Logical.
היקף ההשקעה מותאם ליכולותיו של המשקיע וחלקה של Logical משתנה בהתאם לאפשרויות החברה.
במסלול זה Logical משקיעה ככל משקיע אחר ושותפה לסיכונים ולסיכויים הטמונים בכל השקעה.
האינטרסים הזהים של החברה והמשקיע טבועים במבנה עסקה זה.


השקעה עצמאית
מסלול השקעה זה מיועד למשקיעים אשר מעוניינים בהשקעה עצמאית ואינם מעוניינים ב-Logical כשותפה.
כמובן, גם במסלול זה מספקת Logical את מכלול השירותים למשקיע כאילו הייתה זו השקעה של החברה עצמה.
גם כאן, קיימים אינטרסים משותפים להצלחת ההשקעה שכן לחברה אינטרס להמשכיות השקעות כמו גם הרחבת מעגל המשקיעים שלנו.


השקעה קבוצתית
Logical מאפשרת השתתפות בהשקעה במסגרת קבוצתית.
במסגרת מסלול זה, Logical מגייסת כספים ממספר משקיעים לצרכי השקעה משותפת בנכסים (אחד או יותר).
גם Logical עשויה להשתתף במסגרת זו כאחד המשקיעים בהתאם לאפשרויות החברה.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.