טיפים


10 טיפים להשקעה בנדל"ן בארה"ב

ריכזנו עבורכם מס' נקודות ושאלות אשר עלינו לשאול עצמנו בבואנו להשקיע בנכסים מעבר לים – עשה ואל תעשה:

מהות ההשקעה – כמשקיעים בנכסים בארה"ב, למרביתנו אין כוונה להכיר את הנכס, לבקר בו או לבדוק אותו. למעשה אנו רוכשים "עץ" במטרה להנות מ"פירותיו" ו/או מהשבחתו כך שזהות הנכס הספציפי אינה קריטית למעשה. אנו משקיעים בתכנית עסקית ולמעשה משקיעים במי שעומד לפנינו ולכן השאלה הראשונה היא האם אנו אכן מוכנים להשקיע בו.

תפקיד החברה באמצעותה מתבצעת ההשקעה – האם החברה היא משווקת, מוכרת, מטפלת, משקיעה? קיימות חברות אשר רק מוכרות את הנכס ובכך מעבירות את הטיפול לחברות בחו"ל, חברות המלוות את המשקיע לכל אורך הדרך, חברות המשקיעות בעצמן, חברות מנהלות וכיו"ב.

מה האינטרס? האם החברה עימה אנו מתקשרים מקבלת את כל תמורתה בתחילת הדרך או שחלק מתמורתה מתקבל במהלך תקופת ההשקעה ו/או בסיומה? לפרמטר זה חשיבות בהערכת האינטרס של החברה לייצג אתכם, להתאמץ ולהשיג את התוצאה המיטבית. תמורת החברה יכולה להיות באמצעות חלוקה של דמי הטיפול על פני מספר נקודות זמן במהלך הפרוייקט, חלקה ברווח במקרים בהם היא שותפה להשקעה ועוד.

מידע ושקיפות – האם מועבר לנו המידע הנדרש לנו באופן שוטף וזמין? האם החברה יוזמת העברת מידע, האם ישנה נגישות למידע באופן שוטף והאם לבקשתנו מתקבל מידע תוך זמן סביר.

מודעות – בד"כ בבואנו להשקיע בנכסים, אנו מבקשים להשיג תשואה גבוהה יותר מזו המתקבלת בפקדון בנקאי או מכשיר פיננסי "בטוח" אחר. בכל השקעה, מעצם טבעה קיים סיכון אשר בצדו ההזדמנות והסיכוי. סיכון לכשעצמו אינו מילה גסה אך עלינו לדעת למה אנו נכנסים ולהיות מודעים למרכיבי הסיכון והסיכוי.

תשואה מובטחת?! בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות של הבטחת תשואה במסגרת השקעות בתחומים שונים. לצערינו הרב, למדנו כי לא אחת מדובר בפעילויות בלתי ראויות ולעיתים אף בלתי חוקיות. אין בכך בכדי להצביע כי כל הבטחת תשואה אינה אמיתית, אך לאור הפיתוי העצום בתשואה מובטחת, עלינו לשאול עצמנו מה מקור הבטחת התשואה? האם וכיצד "יש כיסוי" להבטחה זו? למעשה עלינו לשאול האם אנו היינו מבטיחים תשואה באותה סיטואציה.

שאלו שאלות בתקופת בחינה של כל השקעה – זה הזמן. כדאי ללקט אינפורמציה, לקבל תשובות על שאלות שמעסיקות אתכם הן לגבי פרוייקט ספציפי והן בנושאים כללים. שלב זה חשוב בהבנת ההשקעה עצמה, הגוף עימו אתם מתקשרים, מקצועיות וכיו"ב.

קבלו החלטה – לאחר שבחנתם את רצונכם להשקיע, קבלו החלטה – כן או לא? אין טעם להתחבט ולדאוג לכל אורך תקופת ההשקעה. אם בחנתם את צעדיכם בקפידה, אין צורך לדאוג ולעסוק בכך כל הזמן.

תקופת ההשקעה – עלינו לבחון האם תקופת ההשקעה תואמת את צרכינו. קיימות השקעות לטווחים ארוכים יותר, כאלה שמימושן עשוי לארוך זמן ממושך, השקעות שתקופתן ארוכה וקשיחה ולעומתן השקעות גמישות יותר בפרוייקטים לטווח קצר יותר וכיו"ב. מודעות לאופי ולתקופת ההשקעה תורמת להבנת מכשיר ההשקעה ולהתאמת ההשקעה לציפיותנו.

מבנה ההשקעה – קיימות דרכים שונות להשקיע בנכסים ולמבנה ההשקעה עשויה להיות השפעה על תקופת ההשקעה, גמישותה, מידת ההשפעה, הסיכונים, הסיכויים, ההזדמנות וכיו"ב.

צרו עמנו קשר עוד היום תהליך ההשקעה מורכב ממספר שלבים כאשר הצעדים הראשונים עשויים לארוך מספר שבועות (כגון הליך פתיחת חשבון הבנק, קבלת מסמכים וכיו"ב). לפיכך, אנו ממליצים להתחיל את התהליך כבר כעת על מנת להיות מוכנים לביצוע השקעה בבוא העת.
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.