טבלאות מס


טבלאות מס 2014

טבלאות שיעורי מס פדרלי על יחידים בארה"ב
‫המס השוטף על הכנסה פירותית המוטל על יחידים בארה"ב הינו מס פרוגרסיבי,‬
‫מדרגות המס השולי נכון לשנת 2014 הינן כלהלן (הסכומים בדולר): ‬

table3_1

table4

טבלאות שיעורי מס פדרלי על חברות בארה"ב
‫שיעורי המס החלים על חברות בשנת 2014 הינם כלהלן (הסכומים בדולר): ‬

table5_1


טבלאות מס 2015

טבלאות שיעורי מס פדרלי על יחידים בארה"ב
‫המס השוטף על הכנסה פירותית המוטל על יחידים בארה"ב הינו מס פרוגרסיבי,‬
‫מדרגות המס השולי נכון לשנת 2015 הינן כלהלן (הסכומים בדולר): ‬

table6

table7

טבלאות שיעורי מס פדרלי על חברות בארה"ב
‫שיעורי המס החלים על חברות בשנת 2015 הינם כלהלן (הסכומים בדולר): ‬

table8

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.